Details van een link

Naam site:E-buddyzorg
URL site:http://www.e-buddyzorg.nl
Omschrijving:E-buddyzorg levert sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte of aandoening.
Een e-buddy steunt een client in het verwerken van zijn of haar ziek zijn. Dit geeft extra betekenis aan het leven en biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing en zelfverwezenlijking.
Een e-buddy kan zich meerdere dagdelen inzetten, maar dit is geen voorwaarde. Het is belangrijk dat de client zijn of haar vragen en emoties op het moment dat die zich voordoen via de mail kwijt kan aan de e-buddy. Op een afgesproken moment ontvangt de client van de e-buddy een reactie terug. Alleen al het kunnen schrijven van een e-mail aan iemand die daar naar kijkt en op reageert kan al een steun zijn voor het verwerken en omgaan met het ziek zijn.
De relatie tussen client en e-buddy is bij e-buddyzorg essentieel. Deze relatie is gelijkwaardig en wordt gekenmerkt door de ontmoeting tussen twee mensen die waarde hechten aan deze ontmoeting en die daar beide vrijwillig voor kiezen. Bij de e-buddyzorg is de ontmoeting de koppeling via een e-mail contact.
Bezoekers:679
Datum:15 Feb 2006
Door:Elma Everaers 
Geen beoordelingen van deze link gevonden
 
Ik wil mijn mening geven
Geen meldingen voor deze link
 
Ik wil melden dat deze site niet werkt

Terug