Onderwerp Goed nieuwjaar.Maandag 31 December 2012 
DoorNel vink
Ik wil iedereen een hele goede jaarwisseling toewensen en een voorspoedig nieuwjaar..met niet al te veel pijn. Groeten Nel.