Onderwerp Re:dit is toch niet het voorland van het forum??Woensdag 7 Januari 2009 
DoorAns Brouwer
Hoi, Trudy,
Er gaat door het bestuur in ieder geval bekeken worden hoe het vergoeden van een lidmaatschap van een patientenver. door ziektekostenverzekeraars onder de aandacht te brengen.
Mogelijk heeft gaat dit de leegloop tegen maar of het nieuwe leden opleverd .......de tijd zal het leren.

vriendelijke groetjes. ANs Brouwer.