Onderwerp Re:ArboWoensdag 24 December 2008 
DoorJohan uytdewilligen
hoi gejan,laat je niet van de wijs brengen door dit soort zaken,vraag aan je behandelend arts een attest waarin vermeld staat dat je volledig arbeidsongeschikt bent,meestal krabbelen arbo artsen dan wel terug omdat deze geen risico willen lopen.
mocht je arbo arts hierop niet reageren,laat haar dan een verklaring ondertekenen dat zij verantwoordelijk gesteld wordt voor de eventuele gevolgschade,hier zit ze waarschjnlijk helemaal niet op te wachten.
bij mij was het ook zo dat ik na 4 maanden 2 x 4 uur moest gaan werken,heb dit overlegd met de behandeld arts en deze viel bijna van zijn stoel,schreef meteen een attest uit voor volledige arbeidsongechiktheid , hier durfde mijn arbo arts niet tegen in te gaan ,ook al niet omdat ik er in antwerpen op het ziekenhuis er achter kwam dat hij niet in het artsenregister stond ingeschreven in nederland,dit zou je eventueel ook nog na kunnen vragen bij je behandelend arts.
maar ik wens je veel succes in deze zaak en laat je niet gek maken door te vroeg te beginnen,het is tenslotte jouw lihaam en niet dat van hun.
prettige feestdagen en het allerbeste voor 2009,groetjes johan