Onderwerp Re:zit- en ligbeperkingVrijdag 13 Januari 2017 
DoorSieuwke0406
mijn arts is thuis geweest en hebben het volgende eerst besloten.
Mijn ene morfine wordt verhoogd onder begeleiding van de arts.
Hiernaast verwijzing voor verdere hulp in overleg met de arts naar WMO voor het volgende:
- hoog-laag bed en anti-decutitus matras en vanuit hier weer zien
- herziening rolstoel naar elektr. rolstoel op maat met ondersteuning van ergotherapie (buitenshuis)
- speciale rollater vanwege rug recht houden te gebruiken naast de krukken (buitenshuis)
De verwijzing voor ns wordt eerst uitgesteld vanwege de enorme uitputting eerst beter moet worden en vanuit bovenstaande de zit en ligbeperking een oplossing is en gaan het in kleine stappen doen.
Vanuit hier wordt later gezien en mag evt voor gesprek bij een arts die complexe ns doet of het wel of niet geschikt is.
Blijf hopen dat ik vanuit hier weer stappen kan maken en heb ook een wens aangegeven om evt in aanmerking kan komen/mogelijk is voor oefeningen in hydro bad onder begeleiding voor de winterperiode.