Onderwerp Re:hernia met neurostimulatorMaandag 28 November 2016 
DoorDolf Kampman
Heb jij een mri scan gehad terwijl je een neurostimulatiesysteem hebt?
Mocht bij mij niet.