Onderwerp UWV WIA herbeoordelingVrijdag 19 Februari 2016 
DoorNieq
Onlangs heb mijn herbeoordeling WIA gehad. Ik was sinds 2012 80-100 % afgekeurd in de WGA. Nu ben ik nog voor 36 % arbeidsongeschikt bevonden. Ik heb aangegeven dat mijn grootste probleem is dat ik niet kan zitten en staan. (zitten nog geen 5 min) staan nog geen 10 in. Ik ben twee keer aan hernia geopereerd en kreeg 3 mnd na de tweede operatie weer last. Het bleek littekenweefsel te zijn. Hiervoor heel scala aan pijnbehandelingen gehad tot aan de neurostimulator aan toe. Echter niets heeft geholpen. Toen kreeg ik de mededeling leer er maar mee leven. Mijn vraag is nu het volgende:
In hoeverre is het slim om in bezwaar te gaan. De arbeidsdeskundige gaf mij aan dat wanneer je dat doet je kans hebt dat je helemaal goedgekeurd wordt en dan heb je nergens meer recht op. In de huidige situatie krijg ik nog twee jaar lang 70 % van dagloon zodat ik kan reintegreren. Ik heb gezien dat mensen die daarna met rugklachten in beroep gaan of in hoger beroep dit allemaal afgewezen wordt door de rechtbank. zoals ik in uitsprake jure.nl lees lijkt het net alsof de rechtbank het 9 van de 10 keer eens is met het UWV. Volgens de FML (Functionele Mogelijkheden LIjst) zou ik 30 minuten kunnen zitten, maar dit is dus niet het geval.Graag zou ik eens ervaringen van andere mensen horen en wat hun bevindingen zijn bij bezwaar UWV of gang naar rechtbank.