Onderwerp Evaluatie arbeidsparticipatietoolDinsdag 10 November 2015 
DoorInfo NVVR
Heeft u gebruik gemaakt van de arbeidsparticipatietool? Dan horen wij graag uw mening over de tool. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ga hiervoor naar de korte vragenlijst via : https://docs.google.com/forms/d/1RCvcJZIl3QLt50nyG07ahSGX2cQw1bTgOslKOT67fGo/viewform