Onderwerp Re:klachten door facetgewrichtenZaterdag 4 Januari 2014 
DoorTineke den Boer
Volgens mij wordt facetdenervatie niet meer vergoed vanaf 1 januari en ook niet meer toegestaan, vanwege te weinig resultaat.
Ik heb er geen baat bij gehad. Heb ook veel facetartrose boven mijn vastgezette wervels.
Vrees dat we er mee moeten leren leven.
Tineke