Onderwerp Re:Vergoeding facetblokkades.Donderdag 12 December 2013 
DoorVoorzitter NVVR
Geachte mevrouw,
afgelopen maandagmorgen ben ik als voorzitter, namens onze achterban voor een overleg over dit onderwerp in gesprek geweest bij de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie.
zie verder het nieuwsartikel op onze website en/of klik op de link van de NVA: www.anesthesiologie.nl/patienteninformatie/wijziging-vergoeding-behandeling-lage-rug-klachten
Leen Voogt, voorzitter NVVR de Wervelkolom