Onderwerp Re:Vergoeding facetblokkades.Zondag 24 November 2013 
DoorFiedie
Toevallig zei mijn anesthesioloog dat ik daar naar moest kijken. Dinsdag vraag ik of hij mij kan aanmelden voor de MinT studie.
Bedankt Tineke !