Onderwerp Re:Vergoeding facetblokkades.Zondag 24 November 2013 
DoorTineke den Boer
Kijk eens op www.anesthesiologie.nl daar heb ik iets gelezen over wel vergoeding, mits patiënt deelneemt aan Mint studie.
Je moet maar eens kijken Fiedie.
Succes. Tineke