Onderwerp ziektekostenVrijdag 9 December 2005 
DoorHarry uit het noorden
Dreigende kostenexplosie in gezondheidszorg vanaf 2006

Mr. R.H.L.M. van Boxtel
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis
Teleurgesteld, bedroefd
Dreigende kostenexplosie in gezondheidszorg vanaf 2006

(aldus gecopieerd van de site van menzis)
Teleurgesteld, bedroefd