Onderwerp TV documentaire 'PIJN' 24 nov. Ned.1 23.00 uurDonderdag 24 November 2005 
DoorBestuurslid NVVR
Persbericht

Een op de vijf volwassenen lijdt aan chronische pijn
Nationaal Pijnfonds is opgericht om dit onderschat probleem te belichten!

Leiden, 21 november 2005 – In Nederland hebben meer dan drie miljoen mensen chronische pijn en dat soms al langer dan zeven jaar. Bijna 40% van deze mensen heeft nog nooit adequate pijnbestrijding gekregen. Het is duidelijk dat pijn een onderschat probleem is in onze samenleving. Daarom is onlangs het Nationaal Pijnfonds opgericht. Het Pijnfonds is dé vraagbaak voor pijnlijders en het werft fondsen voor onderzoek naar pijnbestrijding. Pijn schreeuwt om een oplossing.

Pijn is in principe een goede zaak; de pijnprikkel fungeert als een waarschuwing en geeft aan dat er iets mis is in onze directe omgeving of in het lichaam zelf. Als we geen pijn zouden voelen zou ongemerkt onze hand kunnen verbranden, onze voet tussen de deur klemzitten of zouden we niets merken van een blindedarmontsteking. Is pijn echter chronisch dan is het een ander verhaal. Het kan iedereen overkomen; pijn bepaalt voor meer dan drie miljoen mensen in Nederland in grote mate hun dagelijks leven. “Pijn, vaak onzichtbaar, tast ook de kwaliteit van leven in het bijzonder aan. Pijnpatiënten weten hoe belangrijk het is een luisterend oor te vinden, ervaring en kennis te kunnen uitwisselen”, zegt Hannie van Leeuwen, Eerste Kamerlid CDA en ervaringsdeskundige.

Afgezien van het menselijk lijden zijn de kosten van chronische pijn voor de samenleving enorm: alleen al de behandeling van patiënten met lage rugpijn betekent een kostenpost van miljarden euro per jaar.

Mede om deze problemen het hoofd te bieden is onlangs het Nationaal Pijnfonds opgericht. Het fonds komt op voor iedereen die pijn heeft; fungeert als vraagbaak en wil pijnlijders laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Het fonds brengt deze mensen in contact brengen met pijnbestrijders, door middel van met name informatie-uitwisseling, bijeenkomsten, congressen, onderzoek en de uitgave van het blad de Pijnperiodiek. Een tweede belangrijke taak van de Pijnfonds is het faciliteren van onderzoek naar pijnbestrijding.

Om het publiek bekend te maken met de pijnproblematiek, wil het Pijnfonds de aandacht vestigen op de documentaire ‘PIJN’, dat donderdag 24 november om 23.00 uur wordt uitgezonden op Nederland 1. In deze documentaire worden zes mensen geportretteerd die dagelijks pijn hebben, van een bejaarde vrouw met hoofdpijn tot een jonge bouwvakker met last van zijn knieën. Wat doen zij met hun pijn en wat doet de pijn met hen? Ondanks hun moedeloosheid proberen zij een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Mede voor hen en de ruim 3 miljoen Nederlandse lotgenoten is het Nationaal Pijnfonds opgericht!