Onderwerp Re:Pas op bij ziekmelden na goedkeuring WaoVrijdag 9 September 2005 
DoorHans
Mariska,

Er spelen bij jou nu twee dingen.
1)Je hebt bezwaar aangetekend tegen de beslissing dat je werd goedgekeurd
2) Je hebt je binnen 5 jaar na die beslissing weer ziekgemeld op grond van verergering van bestaande klachten.
Dan geldt artikel 43a,eerste lid,aanhef en onderdeel b, van de WAO.
Dat zou kunnen betekenen dat je via herkeuring opnieuw een uitkering krijgt zodra de nieuwe arbeidsongeschiktheid onafgebroken 4 weken heeft geduurd.

Probeer het zo te regelen met UWV dat beide zaken 1 blijven. Maw. dat gezien de verslechtering van je toestand het bezwaar wordt toegewezen. Lukt dat niet ontstaan er nl.twee zaken.
De eerste loopt dan via de bezwaarprocedure waartegen je, als je die verliest, in Beroep kunt gaan bij de Bestuursrechter.
Verlies je ook daar kun je weer in Hoger Beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Voor de tweede zaak, de verergering van je klachten, moet je ook opnieuw gekeurd worden. Wordt ook dat afgewezen, kun je daartegen ook bezwaar indienen, etc,etc.

Dan lopen er dus twee procedures. Schiet niet op. Probeer de zaak in overleg op te lossen met UWV. Vraag schriftellijk om een onderhoud. Neem over een en ander contact op met een WAO Platform in de omgeving waar je woont.

Groet en sterkte,

Hans