Onderwerp Nieuw Medisch Consumentenprogramma op TVVrijdag 2 September 2005 
DoorBestuurslid NVVR
PRESENTATIE MARGRIET VROOMANS
NIEUW MEDISCH CONSUMENTENPROGRAMMA 'ONDER CONTROLE?!' BIJ RTL 7

Iedere Nederlander maakt vroeg of laat kennis met de gezondheidszorg in ons land. Vaak wordt ervan uitgegaan dat de beste behandelmethode wordt toegepast: Nederland is immers welvarend en alles is goed geregeld. Vaak is dat ook zo. Maar is de kwaliteit van die zorg werkelijk overal hetzelfde? Kun je als patiënt kiezen en zo ja, op welke gronden moet je dat dan doen? Het nieuwe medische consumentenprogramma ‘Onder Controle?!’, dat op zondag 4 september bij RTL 7 van start gaat, speelt dertien weken lang in op dergelijke vragen. De presentatie van dit programma, waarin de keuze binnen de zorg centraal staat, is in handen van Margriet Vroomans.

Aan de hand van reconstructies en gesprekken met deskundigen in de studio geeft ‘Onder Controle?!’ de kijker een aantal tools om bewuster om te gaan met medische keuzemogelijkheden. Zonder te schoppen tegen de medische wereld, kijkt het programma kritisch naar de verschillen in de zorg, koppelt dit aan praktijkvoorbeelden en diept de verschillen uit door te spreken met specialisten. Naast nieuws en wetenswaardigheden uit de medische zorg, brengt ‘Onder Controle?!’ wekelijks een portret van een patiënt waarbij grondig wordt ingegaan op het keuzeproces, wat hieraan vooraf is gegaan en wat de geportretteerde zelf heeft gedaan om wijzer te worden op medisch gebied.

Uitzending RTL 7: wekelijks, vanaf zondag 4 september, tussen 22.30 uur en 23.00 uur.