Onderwerp Re:Eenvoudig hulpmiddel bij zitproblemenWoensdag 31 Augustus 2005 
DoorJacqueline Davelaar
Hallo Annemarie,

Ze kosten hier 55 D.kr. Dat is omgerekend € 7,50. Het prijsverschil is fors. Ik zal er eens over gaan broeden hoe we hier met z'n allen wat aan kunnen hebben. In de trant van meegeven met familie naar Nederland, en ze daar op de post doen. Binnenlands posttarief is over het algemeen niet zo duur. Blijft alleen het financiele gedeelte nog over. Goede ideen zijn welkom.

Jacqueline