Onderwerp Landelijke Contactdag 2016Maandag 4 April 2016 
DoorInfo NVVR
Voor de leden en donateurs wordt op zaterdag 23 april 2016 de jaarlijkse Landelijke Contactdag met daarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Deze vindt plaats in het Techcenter in Ede. (zie ook onze agenda)
Voor leden en donateurs is de dag gratis, voor andere belangstellenden zijn er kosten aan deelname verbonden.
Vergeet niet uw aanmeldformulier (meegezonden met WW 2016-1) in te sturen of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@nvvr.nl