Onderwerp Landelijke contactdag en ALV 27 april 2013Vrijdag 15 Maart 2013 
DoorInfo NVVR
Voor de leden en donateurs wordt op zaterdag 27 april 2013 de jaarlijkse Landelijke Contactdag met daarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Deze vindt plaats in het Techcenter in Ede. (zie ook onze agenda)
Voor leden en donateurs is de dag gratis, voor andere belangstellenden zijnn er kosten aan deelname verbonden.
Vergeet niet uw aanmeldformulier in te sturen of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@nvvr.nl