Onderwerp Project “ Zicht op Pijn'Vrijdag 2 Maart 2012 
DoorVoorzitter NVVR
Op 1 januari 2012 is het project “ Zicht op Pijn” gestart. (meer informatie onder de Tab Nieuws.)
Ook onze vereniging werkt op allerlei manieren mee aan dit project.
De aandacht voor pijn is in de afgelopen jaren afgezwakt. Maar door meer belangstelling op nationaal en internationaal niveau begint “pijn” opnieuw in zicht te komen, als zelfstandige aandoening, maar ook als gevolg van allerlei andere ziekten en aandoeningen.
Tot nu toe is er helaas maar weinig ruimte voor de inbreng van patiënten zelf. Dit project wil daar verandering in brengen! Misschien voelt u zich geroepen om In een groepsgesprek met andere patiënten uw ervaringen (en meningen) met ons te delen. Zie voor meer informatie het artikel op de homepage onder Nieuws.