Onderwerp ALgemene LedenvergaderingVrijdag 29 April 2011 
DoorInfo NVVR
Voor de leden en donaterus wordt op zaterdag 21 mei de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Deze vindt plaats in de Reehorst in Ede.
Vergeet niet uw aanmeldformulier in te sturen of u aan te melden via een mail naar ledenadministratie@nvvr.nl