Onderwerp Verbeterde Wmo-modelverordening.Donderdag 4 November 2010 
DoorInfo NVVR
Er is een nieuwe modelverordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan de hand van deze verordening voeren Nederlandse gemeenten hun Wmo-beleid uit voor burgers met beperkingen. De nieuwe modelverordening is veelbelovend: mensen krijgen oplossingen op maat voor hun problemen met zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. De lobby van belangenorganisaties heeft hier een rol in gespeeld.

Zie voor hele bericht: www.nvvr.nl/nieuws.asp?ID=140