Onderwerp Wel of niet meedoen met het EPD?Zaterdag 8 November 2008 
DoorVoorzitter NVVR
Beste mensen,
Lees voor meer informatie over het Electronisch Patienten Dossier, het artikel van de CG-Raad onder de Tab Nieuws.
Leen Voogt