Onderwerp Re:tijdelijk contrakt word niet verlengtZaterdag 26 April 2008 
DoorAnnemarieb
Wanneer je een jaarcontract hebt en deze wordt niet verlengd dan moet je werkgever je ziek uit dienst melden bij het UWV.
Het UWV neemt dan de verzuimbegeleiding over en moet je bij een arts van het UWV komen.
Het is dan net zo alsof je bij de arts van de arbodienst moet komen, zo is het te vergelijken. Dit duurt dan ook een jaar. Inderdaad krijg je dan maar 70% van je laatst verdiende inkomen. Maar dat is ook bij veel bedrijven zo, tenzij het anders staat vermeld in het CAO.
Vervolgens gaat deze begeleiding van de arts precies zoals de begeleiding van de arboarts. Je krijgt ook een persoonlijke adviseur toegewezen voor als je vragen hebt en die je dossier bij houdt.
Na de 2 jaar wordt je vervolgens gekeurd volgens de regels van de WIA en kom je bij een keuringsarts die het dossier van de UWV arts en die van de adviseur bij elkaar heeft, eventueel aangevuld met je eigen dossier die je hebt opgebouwd bij je vorige werkgever en artsen en van de periode nadat je bij het UWV terecht bent gekomen.
De Keuringsarts bepaald of je weer aan het werk kan of niet. Kijkt met mooie woorden of je benutbare mogelijkheden hebt. Vervolgens gaat het rapport naar een arbeidsdeskundige en die kijkt op grond van het advies van de keuringsarts of er nog mogelijkheden voor je zijn op de arbeidsmarkt. Zoniet dan krijg je volledig IVA. Zo ja dan wordt het WGA.

Ik hoop dat ik het een en ander duidelijk heb kunnen maken. Ik heb het namelijk zelf zo meegemaakt.

Groetjes, Anemarie