Onderwerp Re:WAO omhoog voor wie meer dan 38 uur werkte.Maandag 10 December 2007 
Doorjuridisch adviseur NVVR
Mevrouw Braam,

Er staat volgens mij toch heel duidelijk dat deze uitspraak mensen betreft die meer dan 38 uur per week werkten. Het is dus niet van toepassing in gevallen als de uwe, waarin er maar 36 uur (en dus minder dan 38 uur) werd gewerkt.

Vr.Gr.

Juridisch adviseur