Onderwerp Symposium NVVR 'de Wervelkolom' op 22 septemberDinsdag 7 Augustus 2007 
DoorVoorzitter NVVR
Beste bezoekers (leden en niet leden) van onze site. (klik ook eens op Tab Agenda en de Tab Nieuws)
Graag wijs ik u op ons Symposium op zaterdag 22 september a.s. in Utrecht, met als thema; "Van klacht tot diagnose, en hoe verder?"
U kunt zich hiervoor (nog) aanmelden via het bericht in Agenda.
De afgelopen jaren bereikten ons veel vragen via de 0900 infolijn en via de e-mail, maar vooral op de inloopspreekuren in de ziekenhuizen over het stellen van de diagnose. Het stellen van de diagnose is lang niet altijd even gemakkelijk en wij zijn ons ervan bewust dat dit van veel factoren afhangt of dit altijd naar tevredenheid van de persoon met rugklachten zal verlopen. Wel weten we dat er veel afhangt van het op de juiste manier communiceren tussen arts en patiënt. Vaak bereikt ons het bericht dat iemand van een arts te horen krijgt welke diagnose er gesteld is, maar dat er geen behandeling nodig/mogelijk is, waarna de patiënt met veel vraagtekens naar huis gaat, zonder dat er adviezen gegeven worden over "hoe nu verder". Juist die personen gaan op zoek en beginnen aan een vaak langdurige tocht in "zorgland" langs allerlei artsen en behandelaars. We hopen op ons Symposium met u de route te lopen langs - huisarts - neuroloog - neurochirurg (rugspecialist) en revalidatiearts. Waarbij de zin en onzin van diagnostiek uitgebreid aan de orde komt, ,maar ook, het wel of niet opereren, of wellicht het beter iets langer kunnen afwachten. Verder krijgt u te horen wat een revalidatiearts kan betekenen voor iemand met rugklachten. Kortom, een aanrader om u op te geven als deelnemer aan ons symposium. Er zijn goede stoelen, volop gelegenheid om "even te rusten", er is veel informatie te krijgen van diverse bedrijven en instellingen, en heel belangrijk, volop gelegenheid om andere rugpatiënten en ervaringsdeskundigen te ontmoeten, het zogenaamde "Lotgenotencontact".
Het bestuur hoopt velen van u te kunnen begroeten.
Hartelijke groet,
Leen Voogt, Voorzitter NVVR "de Wervelkolom"