Onderwerp NatuurgeneeswijzerZondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst.
ISBN 90-313-2633-X ƒ 24,90

De natuurgeneeswijzer geeft informatie over de meest voorkomende klachten en kwalen en de behandelingswijzen die voor deze aandoeningen mogelijk zijn. Met deze informatie kan de consument zelf de afweging maken of hij kiest voor de reguliere danwel de alternatieve gezondheidszorg.
De natuurgeneeskunde omvat een aantal behandelingsmethoden die gezondheidsklachten tracht te voorkomen en/of te genezen. Dit gebeurt door ondersteuning van het zelfherstellende vermogen dat in ieder levend wezen aanwezig is. Bij alle aandoeningen wordt duidelijk aangegeven wanneer de aandoeningen in aanmerking komen voor zelfzorg en wanneer een (huis)arts of natuurgeneeskundige geraadpleegd dient te worden. De belangrijkste stelregel blijft echter dat bij twijfel altijd contact moet worden opgenomen met een deskundige.

Aandoeningen en behandelmogelijkheden die in dit boek aan de orde komen zijn:
- Hoofdpijn
- Klachten bij kinderen
- Obstipatie
- Diarree
- Stress
- Eczeem en contacteczeem
- Sinusitis
- Nek– en schouderklachten
- Chronische luchtwegaandoeningen
- Incontinentie
- Slapeloosheid

Verder vindt u in dit boek adressen van natuurgeneeskundige praktijken, informatie over vergoedingsmogelijkheden en adressen van opleidingen, beroepsorganisaties en andere instanties.