Onderwerp DwarslaesieZondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
R.R.J. Francoois - ISBN 90-666-5204-7. Fl. 29,50

Dwarslaesie is een boek voor patiënten, hun partners, familieleden en vrienden en is onmisbaar voor de verscheidene disciplines in ziekenhuizen en revalidatiecentra.
Het is een verhaal van een dwarslaesiepatiënt die de lezer deel laat uitmaken van wat hem is overkomen. Naast en verweven met het persoonlijke verhaal wordt een praktisch verslag gegeven van hetgeen een dwarslaesiepatiënt meemaakt. De auteur beschrijft onder andere de gebeurtenissen in het ziekenhuis, het contact met verschillende hulpverleners en hij gaat in op de gang van zaken in het revalidatiecentrum en andere vormen van wonen. Ook bespreekt hij in aparte hoofdstukken thema’s als scholing, arbeid, seksualiteit, vrije tijd en de wettelijke rechten van gehandicapten.