Onderwerp Dwarslaesie - D.M.L. Beckers, M.J.I. Buck, C. PZondag 25 September 2005 
DoorWebbie
Een wegwijzer voor dwarslaesiepatiënten en hun partner
ISBN 90 313 1693 8

Op basis van ervaringen en belevenissen van hun patiënten hebben de auteurs van dit boek alle facetten van leven met een dwarslaesie beschreven. Ze geven antwoord op vragen over de lichamelijke en sociale aanpassingen in het leven van een dwarslaesiepatiënt. Het boek biedt naast praktische informatie, nuttige adressen van instanties en verenigingen die hulp kunnen bieden aan dwarslaesiepatiënten.