Onderwerp Nieuwe handleiding voor de (her)keuring WAOVrijdag 2 September 2005 
DoorBestuurslid NVVR
HANDLEIDING VOOR DE HERKEURING, BROCHURE MET 60 PRAKTISCHE TIPS

Bij de WAO-(her)keuring staat veel op het spel. De ervaring leert dat een goede voorbereiding een positieve invloed kan hebben op het resultaat. De brochure 'Handleiding voor de (her)keuring', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, kan daarbij helpen. In deze brochure, geschreven door Ynske Jansen en geïllustreerd door Djanko, vindt u uitgebreide actuele informatie en adviezen voor de (her)keuring, met speciale aandacht voor de problemen die zich voordoen bij ziektes en gezondheidsklachten die bij de WAO-keuring als 'moeilijk objectiveerbaar' worden beschouwd. Het gaat daarbij niet alleen om ME/CVS, Fibromyalgie, het post whiplashsyndroom, chronische vermoeidheid, chronische pijn of psychische klachten, maar om veel meer aandoeningen. Het UWV heeft in totaal 82 aandoeningen bestempeld als 'zachte diagnoses'. De meerderheid van de arbeidsongeschikten valt hieronder.

In 60 praktische tips krijgt u gedegen advies. Ook de tien bijlagen bevatten onmisbare informatie, onder andere over de Functionele Mogelijkhedenlijst, waarin het UWV de gevolgen van uw gezondheidsproblemen voor uw functioneren vastlegt, de dubbele keuring, die soms bij 'zachte diagnoses' plaatsvindt, de diagnosecodes die het UWV gebruikt en welke daarvan zijn bestempeld als 'zachte diagnose' en adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV.

Bestellen kan door 8 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op gironummer 6833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van 'TPS' én uw naam en adresgegevens.