Onderwerp De patiënt heeft altijd gelijkDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
Frits Boersma - ISBN 90 288 2631 9

Jubileumboek: Honderd jaar Geneeskundige Vereniging tot Bevordering van het Ziekenhuiswezen.
Dit boek geeft een overzicht van de veranderde gezondheidszorg in de afgelopen 100 jaar.
100 jaar geleden bleven de meeste mensen thuis tot herstel of dood. Wel werden besmettelijk zieken vanaf 1872 (de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten kwam tot stand) in aparte gebouwen ondergebracht. Dit was het begin van de geschiedenis van het ontstaan van ziekenhuizen. In dit boek veel foto's van toen naar nu met (ongelooflijke) verhalen over behandeling en verzorging van patiënten in het verleden.