Onderwerp Chronische pijn, een overzichtDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
Redactie: Laurie Allen, Michael Zenz
Geen ISBN nummer.

Dit boekje is een vertaling van "Chronic pain: a review.
In dit boekje wordt de medisch/wetenschappelijke benadering van pijn beschreven. De verschillende typen pijn komen aan bod en de behandelprincipes. Over opioïden (zoals Fentanyl) worden de effecten beschreven en diverse onderzoeken besproken.
De conclusie van dit boekje is: Pijn is een significant, momenteel onderbehandeld gezondheidsprobleem. Opioïden (stoffen met morfine-achtige eigenschappen) zijn de pijlers van de farmacologische behandeling van chronische, middelmatige tot ernstige pijn. Het kiezen van een passend opioïd en een passende manier van toediening is belangrijk voor optimale
pijnverlichting.

Voor meer informatie over dit boekje:
Jansen-CILAG, Postbus 90240, 5000 LT Tilburg.
Telefoon: 0800-2424242. E-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.
Internet: www.janssen-cilag.nl