Onderwerp Zelfzorgboek voor mensen met chronische pijnDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
Eindredactie: E.H. Coene Redactie: M.L.E. van Delft - ISBN 90 7222248 27 9

Dit boek biedt praktische informatie over de verschillende aspecten van chronische pijn. Het is door Stichting Augustus gemaakt in nauwe samenwerking met Stichting Pijn-Hoop en de Nederlandse Vereniging ter
Bestudering van Pijn. Het zelfzorgboek is te gebruiken als naslagwerk en geeft informatie over:
- medische onderwerpen: soorten pijn, het ontstaan van pijn, medische behandelingen, therapieën, alternatieve behandelwijzen, diagnose en onderzoek en bewegen/oefenschema.
- psychosociale onderwerpen: acceptatie van en omgaan met pijn, relatie met partner/familie/vrienden, stress/ontspanning, pijndagboek.
- maatschappelijke onderwerpen: organisaties, hulpverlening en gezondheidszorg, regels en rechten.