Onderwerp Medisch mishandelenDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
René Steenhorst m.m.v. Prof. B. Smalhout, mr. P.A.M.M. Dingemans, mr. J.M. Beer - ISBN 90 274 3296 1 Uitgeverij Het Spectrum

In dit boek worden tien waargebeurde verhalen beschreven over patiënten die ernstige schade leden of stierven ten gevolge van fouten of nalatigheden van artsen. Na ieder verhaal wordt commentaar gegeven door professor Smalhout en de advocaten Dingemans en Beer.
Aan het eind van het boek wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn voor een gedupeerde na een medische fout of nalatigheid.