Onderwerp Chronische zieken en gezondheidszorgDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
Redactie dr. G.A.M. Bos e.a. - ISBN 90 352 2226 1 Elsevier gezondheidszorg

In dit boek wordt het begrip chronische ziekte duidelijk omschreven. Klachten en ook beperkingen van patiënten worden vrij duidelijk in kaart gebracht. De gevolgen voor interpretatie naar gezondheidszorg worden beschreven. De aangehaalde ziekten worden duidelijk omschreven naar inhoud, problematiek en naar aanpak van de patiënt. Het boek levert een goede bijdrage aan begrip voor chronisch zieke mensen. Begrip vanwege de individuele zorgverstrekker alsook van het beleid. De positie van de patiënt in onze maatschappij wordt er duidelijker van.