Onderwerp Pijn - Weten en voelenDonderdag 4 April 2002 
DoorWebbie
Patrick Wall, ISBN 90 6665 373 6

Pijn is een ervaring die alle mensen delen. Iedereen heeft weleens pijn, en iedereen is er bang voor. Iedereen heeft mensen in zijn omgeving die pijn hebben en kent de frustraties wanneer je hen niet echt kan helpen. In dit
boek worden de meest recente biologische bevindingen met betrekking tot zowel de mentale als de fysieke oorzaken en consequenties van pijn besproken. De auteur toetst de verschillende methoden van pijnbestrijding.
Het boek is doorspekt met fascinerende en soms schokkende verhalen van hoe verschillende mensen pijn ervaren.