Onderwerp Pijn en pijnbestrijdingVrijdag 8 Juli 2005 
DoorWebbie
auteur: Simon Couvée
Uitgever: Elmar B.V. Rijswijk
ISBN 90389 1416 4

Gezondheidsdeskundige Simon Couvée behandelt in dit handboek voor de patiënt allerlei vormen van pijn en pijnbestrijding en geeft op een kritische wijze aan wat je er wel en wat je er niet aan kunt doen.

In het eerste deel van het boek wordt besproken hoe men moet handelen zodra pijn optreedt. Daarbij komen o.a. onderwerpen aan bod als: Pijn bij kinderen, wat je moet weten als je naar de huisarts gaat, wat te doen als er niets te vinden is, second opinion en de keuze voor reguliere of alternatieve behandeling.

In het tweede deel volgen hoofdstukken over: Pijn en oplossingen, wat kun je verwachten van pijnbestrijding, hoe kun je zelf chronische pijn aanpakken, pijnschema, bewegen, weten wat je slikt en de tien geboden voor chronische-pijnpatiënten.