Onderwerp Vluchtroutes niet veilig voor gehandicaptenWoensdag 13 April 2005 
DoorWebbie
Door: KBOH (Kwaliteit BruikbaarheidsOnderzoek van Hulpmiddelen)

Vluchtroutes in gebouwen blijken in de praktijk nogal eens de nodige obstakels te hebben, met name voor mensen met een functiebeperking. In een noodsituatie moeten echter alle aanwezigen snel en ongehinderd een gebouw kunnen ontvluchten.

De uitgankelijkheid van een gebouw geeft aan in hoeverrre mensen dit gebouw snel, onbelemmerd en zelfstandig kunnen verlaten bij een calamiteit. KBOH heeft onderzoek gedaan naar de uitgankelijkheid van Nederlandse gebouwen. Hierbij is in kaart gebracht welke problemen mensen met een functiebeperking ervaren als zij plotseling moeten vertrekken uit een - al dan niet openbaar - gebouw. Veel voorkomende problemen zijn onder meer: hoogteverschillen zoals trappen, drempels en afstapjes, (brand)deuren die voor mensen met een functiebeperking niet te openen zijn, en ontoegankelijke informatie over vluchtroutes. Verder is het voor bedrijfshulpverleners vaak lastig om de - veelal onvoorspelbare - hulpbehoefte van de aanwezige medewerkers, klanten en bezoekers precies te kennen. Bovendien worden over het algemeen nauwelijks speciale maatregelen getroffen voor mensen uit risicogroepen.

Problemen rond uitgankelijkheid treffen meer mensen dan vaak wordt gedacht. Maar liefst tien procent of meer van de Nederlandse bevolking loopt een verhoogd risico bij ontruimingen. Niet alleen mensen met problemen aan het bewegingsapparaat, met een verstandelijke beperking of een visuele beperking kunnen extra hulp gebruiken. Ook mensen met die gehoorproblemen, een tijdelijke handicap of een slechte conditie hebben, zijn extra kwetsbaar. Bovendien behoren kinderen jonger dan 14 jaar en 65-plussers eveneens tot de risicogroepen. Optimale uitgankelijkheid is dus echt noodzaak. Of het nu gaat om een bibliotheek of een restaurant, een kantoor of theater, een overdekt winkelcentrum of een school: vluchtroutes moeten door iedereen zo zelfstandig mogelijk kunnen worden gebruikt.

De KBOH heeft een brochure uitgebracht waarin de uitgankelijkheidsproblemen vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk worden gemaakt. Ook biedt de brochure de lezer praktische tips. Verder bevat ´Veilig het gebouw uit´ informatie over belangrijke wet– en regelgeving plus nuttige adressen. Dit alles maakt dat de brochure niet alleen van belang is voor gebouwmedewerkers en werkgevers, maar ook voor de gebruikers van een gebouw. Met behulp van de brochure kunnen zij ieder vanuit hun eigen perspectief, de uitgankelijkheid in hun situatie vaststellen en waar nodig verbeteren.

De brochure kost € 8,- en is te bestellen bij:
KBOH, telefoon- 0348-436700 of www.kboh.nl