Onderwerp Wordt mijn behandeling volledig vergoed?Woensdag 13 April 2005 
DoorWebbie
Zorgverzekeraars zijn niet meer verplicht om voor niet-spoedeisende behandelingen met elk ziekenhuis of behandelcentrum afspraken te maken. Dit betekent in de praktijk dat uw zorgverzekeraar niet voor alle ziekenhuizen of behandelcentra de volledige kosten vergoedt.

De behandelingen waar dit voor geldt en de veranderingen per 1 februari 2005 staan in deze brochure van de NPCF en het ministerie van VWS vermeld.

De brochure is te bestellen bij: Postbus 51, telefoon: 0800-8051 (gratis) of via de website: www.postbus51.nl