Onderwerp Vernieuwde uitgave belastingbrochure CG-RaadWoensdag 13 April 2005 
DoorWebbie
De vernieuwde uitgave van de belastingbrochure van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) in samenwerking met de Federatie van Ouderverenigingen. Met behulp van deze handzame en leesbare brochure kunt u uw belastingaangifte voor het jaar 2004 in orde maken en veel geld terugkrijgen.
Extra uitgaven of eigen bijdragen aan voorzieningen, aanpassingen en andere zaken zijn een alledaags gegeven in het leven van mensen met een handicap of een chronische aandoening. De belastingwetgeving kent regels voor de aftrek van deze buitengewone uitgaven. Als u van deze regels gebruikmaakt, kunt u honderden euro's 'terugverdienen'.
Zelfs nu de mogelijkheden voor fiscale aftrek vanaf het belastingjaar 2004 er op achteruit zijn gegaan, blijft het voor veel mensen aantrekkelijk buitengewone uitgaven op te voeren als aftrekpost. De brochure 'Belastingaangifte 2004 in verband met handicap of ziekte' is daarbij zeer behulpzaam.
De informatie in de brochure is gedetailleerd en begrijpelijk geschreven. Onderwerpen zijn onder meer: de nieuwe elementen in de regelgeving, het berekenen van een zogenaamd drempelbedrag, allerlei specifieke uitgaven en de manier van aangifte doen. Cijfervoorbeelden ondersteunen de uitleg in het boekje.

De belastingbrochure kunt u bestellen door overmaking van € 5,- op girorekening 318 85 22 ten name van de CG-Raad te Utrecht, onder duidelijke vermelding van ‘Belastingbrochure 2004’, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige naam en adresgegevens. De prijs is inclusief verzendkosten.

Meer informatie: www.cg-raad.nl