Onderwerp Over Pijn gesprokenZondag 19 September 2004 
DoorWebbie
Een uitgave van – uitgave van Stichting Pijn-Hoop
In dit boek geven 12 deskundigen hun mening over pijn en pijnbestrijding.
Naast visies van behandelaars wordt ook het standpunt van patiënten en patiëntenorganisaties belicht. Namens Pijn-Hoop heeft Elly Roetering (voorzitster) haar mening gegeven. Het boek dat in november 2003 is verschenen geeft een fraai overzicht van de hedendaagse mogelijkheden, tekortkomingen en toekomstperspectieven op het gebied van pijnbestrijding.
Het boek hoopt bij te dragen aan meer begrip voor de mens met pijn.
Het boek is te bestellen door overmaking van € 5,- op girorekening 3048781 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop te Leiden. Vermeld wel duidelijk uw naam en adres.