Onderwerp Nekklachten doeltreffend behandelenWoensdag 23 Juni 2004 
DoorWebbie
door Bernd Reinhardt, ISBN 90 243 8197 5 Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
In dit boek vindt u veel tips ter voorkoming en behandeling van nekklachten.
Er worden ontspanningsoefeningen voorzien van foto's getoond, maar ook worden massagetechnieken, natuurlijke geneesmiddelen en orthopedische hulpmiddelen beschreven. Verder wordt aandacht besteedt aan de mogelijkheden van onderzoek en behandeling door artsen en diverse therapieën.