Onderwerp Overwin rugklachtenWoensdag 23 Juni 2004 
DoorWebbie
door Renita Fehrsen-Du Toitm ISBN 90 5920 140 X Veltman Uitgevers
In dit boek komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- de bouw van de wervelkolom
- veel voorkomende afwijkingen in de lichaamshouding en hoe u die kunt verbeteren
- Oefeningen om uw rug sterker te maken
- De meest voorkomende rugproblemen
- Veel gestelde vragen en antwoorden door experts