Onderwerp De rugdokterDinsdag 16 November 1999 
DoorGerard Gaarthuis
Geschreven door: P.F. van Akkerveeken en J.M. Versloot.
1997, 221 pagina's
Populair-wetenschappelijk overzicht van alles dat thans bekend is inzake rugklachten en hun behandeling.
ISBN 90-6057-956-9
prijs ongeveer f 30,00
Ik heb het boek zelf via de bibliotheek in bezit gekregen.