Onderwerp Internet GezondheidsgidsWoensdag 30 Juni 1999 
DoorWebbie
'Internet Gezondheidsgids', met CD-rom met 3400 URL's. Prijs 29,90, ISBN
90-395-0990-5.