Onderwerp De nekschoolZaterdag 21 December 2002 
DoorWebbie
subtitel: Nekklachten voorkomen, wat doe ik er zelf aan?
K. Lanser ISBN 90 800437 8 8

In dit boekje wordt kort met afbeeldingen uitgelegd hoe de bouw van de nek is, hoe de spieren functioneren en wat de bewegingsmogelijkheden van de nek zijn. Daarna volgen oorzaken van pijn in de nek, zoals veroudering, ongevallen en een verkeerde houding.
Uitgebreid wordt ingegaan op wat u zelf kunt doen in een periode met klachten en hoe u problemen kunt voorkomen door de juiste houding aan te nemen bij diverse werkzaamheden of bezigheden.