Onderwerp een autobiografisch boek 'Ken uzelf'Maandag 10 December 2007 
DoorMarianneke
Uitgever: www.kirjaboek.nl Postbus 49 1723 ZG Noord-Scharwoude
Tel: 0226 - 314119

Achterkant
Als auteur en vrouw ben ik iemand die tegen alle verdrukkingen in een eigen weg heeft gevonden. Ik ben los van de kerk en religie. Een gelovige vrouw met een eigen ontdekte spiritualiteit. Van religieuze stijfheden distantieer ik me. Daarbij heb ik een uitgesproken eigen mening over het geloof, maar ik ben wel flexibel, maar niet meelopend, hoewel ik goed kan luisteren naar andere meningen en deze ook weet te respecteren.
Mijn eigen leven is voor mij de enige gids en leidsvrouw. Er bestaan geen kant en klare antwoorden die iedereen kunnen bevredigen, geen boek, geen leermeester, geen bron buiten de mens zelf. Niemand kan dan ook invullen welke groei ik nodig heb.
Langs de natuurlijke weg van het ontwakend bewustzijn ontdekte ik de toetssteen van de waarheid in mezelf en weet dat deze haar gezag niet ontleent aan de een of andere persoon, maar dat deze haar oorsprong vindt in de diepten van mijn eigen ziel. Dat is mijn ontdekking. Mijn duizend lichtjes in het leven en vele oude wijsheden en moderne filosofen, psychologen en spirituals hebben me hierin bijgestaan, zodat ik tot deze visie kon komen. Alles onderzoek ik en ik behoud het goede.
Ik ben geen type om in heilige huisjes te blijven zitten, maar ben altijd op ontdekkingstocht en zoek nieuwe wegen. Deze nieuwe kijk op mijn leven geeft mij een grote voldoening.

Marianneke Beurskens e.v. Leo Lambrechts, 58 jaar, chronisch ziek en ervaringsdeskundige, musica, studeerde psychologie, klinische psychologie en filosofie aan de Open Universiteit; kunstenares en auteur, zet zich in om zieken, gehandicapten en eenzame mensen tot een positief inzicht te brengen. Je kunt je denken altijd veranderen.

ISBN: 978 90 77764 79 4
blz.: 247
formaat: paperback 12,5 x 20 cm Prijs: € 15,00