Onderwerp het pijnboekMaandag 12 Maart 2007 
DoorNel vink
een heel goed boek gelezen over alle soorten pijn en hoe het beste er van verlost te worden med. en behandelingen en medicijnen.
HET PIJNBOEK
CHRONISCHE PIJN DE BAAS
door een arts geschrven: James N Dillard
isbn nummer 90-6305-079-8
je kunt het ook lenen bij de bibliotheek.