Onderwerp Ruggesteun of miskleun?Zondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
Truus Jonker - ISBN 90-6416-321-9

In Nederland leven naar schatting een miljoen vrouwen met een lichamelijke handicap die kan variëren van matig tot ernstig. Het hardnekkige beeld van passieve consumenten van zorg strookt niet met de werkelijkheid. Het zijn vaak juist vrouwen met ambities, met kwaliteiten, niet zelden met een betaalde baan en/of gezin waarvan zij de spil vormen. Wat zij bereiken is meestal te danken aan de kwaliteiten die zij wel moesten ontwikkelen om te overleven. Helaas worden die verworvenheden maar zelden naar waarde geschat. Uit deze bundel blijkt dat vrouwen met een handicap nauwelijks serieus genomen worden. Truus Jonker interviewde veertien vrouwen met uiteenlopende handicaps over hun ervaringen met zorg. Vaak wordt voorbijgegaan aan de zorgtaken die vrouwen kunnen hebben voor de kinderen, partner, familie en vrienden. Maar wat als je rug, je gewrichten, je ledematen, je handen, je ogen, je stem het laten afweten? Hoe voer je die zorgtaken dan uit? Hoe regel je de ondersteuning zodanig, dat het toch jouw zorg blijft? Wat hebben vrouwen met een handicap nodig om een en ander beter op elkaar af te kunnen stemmen? Naast vele andere vraagstukken zouden deze specifieke vragen van vrouwen met een handicap in een zorgdebat aan de orde moeten komen. Met de uitgave van Ruggesteun of miskleun? wil de Vrouwen Alliantie daarvoor een aanzet geven.