Onderwerp Whiplash: oorzaak, pijn en achtergrondenZondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
J. Peeters - ISBN 90-215-9264-9, prijs Fl. 29,90

Dit boek is een ervaringsverslag van de auteur, die zijn weg van een whiplash naar herstel daarvan beschrijft. Het is een sociaal en emotioneel verslag van het afleggen van de weg naar genezing van de whiplashverwondingen en wat dat voor betekenis heeft.
Een eenvoudig en aanspreekbaar boek dat beantwoordt aan het door de auteur gestelde doel: ".... hoop ik dat dit boek anderen die met een whiplashtrauma te maken krijgen, informatie en steun kan bieden. Ook voor de mensen die zelf geen whiplash hebben heeft dit boek een doel, namelijk een beeld geven van wat er zich allemaal afspeelt in het lichaam en leven van een whiplashpatiënt."
Er worden ervaringen en gevoelens in beschreven die misschien veel gelijkenis vertonen met die van mensen met rugklachten ...!